Eğitmenler

Sabit İnan Kaya

1.Dan

Sabit İnan Kaya

1978 Uşak Doğumludur. Orta öğretimini Belçika'nın Brüksel Şehrinde tamamlamış burada savaş sanatlarından Kyokushin Kai Karate çalışmıştır.

Orta öğretimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2002 yılında tamamlamıştır.

Bu süre içinde Kick Box ve Muay Tai gibi bir çok müsabık sporu deneyimlemiş olmakla birlikte 2014 yılında Krav Magen Türkiye baş eğitmeni İbrahim Tokgöz ile tanışmış ve kendisinden aldığı dersler sonucundan etkinlik ve etkililiğini görmüş olduğu Krav Magen eğitimine devam etme kararı almıştır.

Krav Magen eğitimi gördüğü süreç içerisinde Grand Master Avi Abeceedon'un verdiği 'instructor' eğitimlerine katılmış ve önce asistant ardından instructor stajlarını tamamlamış ve 2019 yılında siyah kuşak instructor eğitmen sertifikasını almıştır.

2019 yılı Ağustos Ayı'nda İsrail'de girdiği siyah kuşak sınavını başarı ile geçmiştir ve halen Krav Magen Türkiye'de eğitimlerine devam etmektedir.

İnan Kaya avukatlık mesleğini icra etmekte olmakla, İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır ve Fransızca'dan çevirdiği Leon Cahun tarafından yazılmış olan 'Asya Tarihine Giriş, Başlangıçtan 1403'e Türkler ve Moğollar adında bir kitap bulunmaktadır.

İnan KAYA, özellikle Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Aile Anayasaları, Ortaklık Protokolleri, Şirketlerin Hukuki olarak kurumsallaştırılması ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile ilgili çalışmalar yapmakta; bu bağlamda devletin bireylerin haklarını ihlal etmesinin engellenmesi kadar, bireylerin sözleşme ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında tanınan haklarını ihlal etmesinin engellenmesi konusunda çalışmakta, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 60'dan fazla kararını İngilizce ve Fransızca'dan çevirmiş bulunmaktadır.