KRAV MAGEN: <strong>Taktik</strong>

Riskli Meslek Grupları İçin Kişisel Güvenlik Eğitimleri

Krav Magen Taktik

Özel güvenlik hizmetleri kamu güvenliğini tamamlayıcı ve destekleyici mahiyetteki hizmetlerdir. Güvenlik hizmetlerinin doğası gereği, hizmet yerine getirilirken, bireysel hak ve özgürlüklere belirli ölçülerde müdahale edilmektedir. Özel güvenlik hizmetleri ile kişilerin bireysel hak ve özgürlüklerinin kesiştiği noktada özel güvenlik görevlilerinin yasa ile yetkilendirilmiş olması zorunluluktur. Kendisine kanun ile yetki tanınmadığı sürece, özel güvenlik görevlilerinin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine giren alana müdahale etmesi düşünülemez.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel güvenlik birimlerine tanınan bazı yetkiler, sadece görevli oldukları süre ve görev alanlarında kullanmak şartıyla özel güvenliğe de tanınmıştır. Bu yetkilerden en önemlisi "Zor Kullanma Yetkisidir". Çünkü diğer görev ve yetkilerin kullanımı ancak zor (kuvvet) kullanma yetkisinin varlığına bağlıdır.

Zor Kullanma Yetkisinin Kullanımında Yaşanan Sorunlar: Özel güvenlik hizmetleri, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ve bu yetkilerin sınırları kamuoyu ve medya tarafından her zaman tartışılan konular arasındadır. Bu yetkiler içerisinde en tartışmalı olanı "zor kullanma yetkisidir."Genel kollukta olduğu gibi özel güvenlikte de zaman zaman karşılaşılan bazı yanlış uygulamalar, çeşitli eleştiri ve tepkilere neden olmaktadır. Diğer görev ve yetkilerin kullanılmasının temel dayanağını oluşturan zor kullanma yetkisi amacına uygun ve kanuni sınırlar içerisinde kullanılmalıdır.

Özel güvenlik görevlileri zor kullanma uygulamalarında; kendilerine direnen ya da saldırıya geçen kişileri kontrol altına alabilmek için, ilk önce beden gücünü, beden gücünün yeterli olmaması durumunda kademeli olarak gücü arttırarak cop, göz yaşartıcı gazlar veya kelepçe gibi araçları, hatta şartlar oluştuğunda ateşli silahları kullanacaklardır. Amaç saldırganı cezalandırmak olmadığından, savunma ile saldırı arasında orantı olacak, direncin kırıldığı noktada zor kullanmaya son verilecektir. Kasıtlı olarak ölçünün dışında kuvvet kullanılması durumunda özel güvenlik görevlisi ortaya çıkan sonuçtan hukuki olarak sorumlu olacak ve yasalara göre cezalandırılacaktır. Diğer taraftan gücün yeterli olarak kullanılmaması durumunda ise görevini yapmakta yetersiz kalacak, hem kendi ve hem de görev yaptığı kuruluştaki kişilerin hayatını riske atacaklardır.

Bunun yanında özel güvenlik hizmetleri riskli meslek gruplarındandır ve doğası gereği tehlikelidir. Özel güvenlik görevlileri, kendilerini ve bölgelerini korumak durumundadır, her şeyden önce başkalarının güvenliğini sağlamakla görevli olanların, ilk önce kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri gerekmektedir. Kendini koruyamayan bir güvenlik görevlisinin, çalıştığı kurumu korumasını beklemek anlamsızdır. Bu nedenle özel güvenlik personelinin hem kendini korumak, hem de zor kullanma uygulamalarını gerçekleştirmek için çeşitli taktik ve teknik bilgilere sahip olması zorunluluktur. Ancak özel güvenlik personelinin zorunlu eğitimlerinde zor kullanma yetkisinin yalnızca hukuki boyutu ile teorik olarak işlendiği Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları dersinin dışında başka bir ders veya eğitim programı mevcut değildir. Bu durumda zor kullanma yetkisinin kullanımı ve personelin kişisel güvenliğinin sağlanmasının sorumluluğu, tamamen personelin inisiyatif'ine ve becerisine bırakılmış olmaktadır.

Krav Magen "Güvenlik Savunma Taktikleri Eğitimleri" Nedir:

Özel güvenlik personelinin olası saldırılarda hem kendilerini, hem masum insanları koruyabilmesi, fiziki güç veya silah kullanmalarını gerektiren durumlarda ise yasaların verdiği yetki çerçevesinde, orantılılık ilkesini gözeterek, temel insan hakları ve insan onuruna saygılı şekilde profesyonelce ve tereddütsüz olarak görevinin gereklerini yerine getirebilmesini sağlayacak, taktik, teknik ve bilgi kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

Programda; kendini koruma ve zor kullanma uygulamalarında genel prensipler, saldırılara zihinsel hazırlık, teçhizat seçimi, kullanımı ve muhafazası, şüpheli ile görüşme prosedürü, taktik iletişim, yakalama, kelepçeleme, arama ve transfer yöntemleri, insan vücudunun hassas bölgeleri ve anatomik zaafları, tutma ve sarılma ve vuruşlardan kurtulma teknikleri, ateşli, kesici ve ezici silahlara karşı mücadele şekilleri, rehin alınma durumlarına müdahale, yerde savunma teknikleri gibi konular üzerinde durulmaktadır. Eğitimin sonunda "simülasyonlar" ve birbirinden farklı kötü durum senaryoları ile katılımcılar test edilir, yoğunbaskı ve adrenalin deşarjı altında gerçeğe yakın deneyimler yaşatılır. Bu şekilde öğretilen taktik ve tekniklerin ne derece kullanabildikleri gözlemlenir. Gerekli durumlarda simülasyonlar videoya kayıt edilir ve örnek olaydaki müdahale seçenekleri üzerine tartışılır.

Programda kullanılan taktik ve teknikler, güce dayanmayan, her cinsiyet, boy ve kiloda personelin rahatça uygulayabileceği, gerçek hayat koşullarında en fazla etkinlikte kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.

Eğitim programının sonunda katılımcılar;

Tehlike sinyallerini algılama ve müdahalede bulunmanın zihinsel hazırlık süreçlerini öğrenir "durumsal farkındalık" yeteneğini kazanırlar,
Teçhizat seçimi ve muhafazasını,
Şüpheli ile görüşmede, taktik duruşlarını ve taktik iletişimin önemini,
Yakalama, arama, kelepçeleme ve transfer tekniklerini,
Orantılı ve kademeli olarak düşük, orta ve yüksek yoğunlukta güç kullanım seçeneklerini ve,
Ekip halinde olaylara müdahale edebilmeyi öğrenirler.
Eğitim talep edilmesi halinde, eğitmenlerimiz güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kuruluşu ziyaret ederler. Görev yapılan yerin riskleri değerlendirilir ve görevlilerin silahlı veya silahsız olmasına göre kuruluşa ve görev yerine özel eğitim programı içeriği düzenlenir. Bu tür eğitim programlarında süre katılımcı sayısına göre (bir sınıf maksimum 20 kişi olmalıdır) minimum 8 saattir.

Daha önce yaptığımız eğitimler için lütfen "Referanslar Bölümüne" bakınız.