Blog

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kişisel Güvenlik Eğitimi

Sabancı Üniversitesi logosu

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kişisel Güvenlik Eğitim Programımız, Sabancı üniversitesinde "Proje Dersi" oldu.

11 Mart 2015 / 13 Mayıs 2015 tarihleri arasında Çarşamba günleri iki ayrı sınıf olarak yapılan ve 38 öğrencinin katıldığı dersler 10 hafta boyunca devam edecek.

Koordinasyonu Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Atalayer tarafından gerçekleştirilen dersler, Krav Magen Türkiye eğitmenlerinden Kadir Dalgıç (Eğitmen) ve Oktay Çavuş (Eğitmen-Psikolog) tarafından veriliyor.

Dersler hem teorik hem pratik olarak ele alınıyor.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kişisel Güvenlik Eğitimi

Teorik Bölümlerde;

 • Şiddet ve Sebepleri,
 • Çeşitli İstatistikler,
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında, Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun, Yasal Savunma /Meşru Müdafaa, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Çocuğun Cinsel İstismarı ile ilgili Maddeleri,
 • Örnek Yüksek Yargı Kararları (İçtihatlar)
 • Rasyonel Seçim Teorisi ve Cezaların Ağırlaştırılmasının Suç Önlemede Etkili Olup, Olmadığı,
 • Şiddetin Fiziksel ve Psikolojik Etkileri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Öğrenilmiş Çaresizlik ve Suç Mağduru Olma Korkusu (Fear of Crime)
 • Suç ya da Şiddet Mağduru Olan Kadınların Yenilgiyi Niçin Baştan Kabul ettikleri,
 • Kendini Savunma Yeteneği ve Nasıl Geliştirilebileceği,

Pratik Bölümlerde İse;

 • İnsan Vücudunun Anatomik Zaafları ve Hassas Bölgeleri,
 • Temel Vuruşlar ve Bloklar,
 • Çeşitli Tutuşlardan, Çekişlerden, Boğmalardan ve Sarılmalarda Nasıl kurtulacakları,
 • Saldırgan Tarafından Yere Yatırıldıklarında, ya da Yerde İken Saldırıya Uğradıklarında Yapabilecekleri,
 • Biber Gazı kullanma Teknikleri ile Birlikte Her Zaman Yanımızda Bulunan Çeşitli Materyalleri Nasıl Silah Olarak Kullanabileceği, Konularında uygulamalı çalışmalar yapılıyor.

Bu eğitimi planlayan, koordine eden, her aşamasında bizi destekleyen ve bilgi birikimini bizimle paylaşan Sabancı Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Deniz Atalayer'e teşekkür ederiz.