Blog

Kadına Yönelik Şiddet

Ciner Grubu logosu Kadına Yönelik Şiddet

01 Şubat 2015 Tarihinde "Ciner Grubunun Paşalimanı Merkez Binasında" "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Kişisel Güvenlik Programımız" kapsamında bir eğitim gerçekleştirdik. Ciner Grubu çalışanlarından yaklaşık 20 kişinin katıldığı kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetten korunma konulu eğitim 5 saatte tamamlandı.

İki kısım olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk bölümünde;
 • Şiddet ve Sebepleri,
 • Çeşitli İstatistikler,
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında, Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun, Yasal Savunma /Meşru Müdafaa, Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Çocuğun Cinsel İstismarı ile ilgili Maddeleri,
 • Örnek Yüksek Yargı Kararları (İçtihatlar)
 • Rasyonel Seçim Teorisi ve Cezaların Ağırlaştırılmasının Suç Önlemede Etkili Olup, Olmadığı,
 • Şiddetin Fiziksel ve Psikolojik Etkileri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Öğrenilmiş Çaresizlik ve Suç Mağduru Olma Korkusu (Fear of Crime)

Benzer konularda bilgilendirme ve katılımcılar ile interaktif vaka tartışmaları yapıldı.

İkinci Bölümde ise;
 • Suç ya da Şiddet Mağduru Olan Kadınların Yenilgiyi Niçin Baştan Kabul ettikleri,
 • Kendini Savunma Yeteneği ve Nasıl Geliştirilebileceği,
 • İnsan Vücudunun Anatomik Zaafları ve Hassas Bölgeleri,
 • Güvenli Mesafe, Savunma Duruşu ve Sesini Silah Olarak Kullanma,
 • Temel Vuruşlar ve Bloklar,
 • Çeşitli Tutuşlardan, Çekişlerden, Boğmalardan ve Sarılmalarda Nasıl kurtulacakları,
 • Saldırgan Tarafından Yere Yatırıldıklarında, ya da Yerde İken Saldırıya Uğradıklarında Yapabilecekleri,
 • Biber Gazı kullanma Teknikleri ile Birlikte Her Zaman Yanımızda Bulunan Çeşitli Materyalleri Nasıl Silah Olarak Kullanabileceği, Konularında uygulamalı çalışmalar yaptık.

Ciner Grubu Yöneticileri ve katılımcılara bizlere gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.